Staňte sa jedným z nás!

Ste umelec, milovník umenia, alebo s umením pracujete?

Staňte sa jedným z nás!

Ak sa vám páči projekt Svetových umeleckých hier (WAG), vyjadrite mu svoju podporu podpisom Deklarácie. 

Ak sa chcete zúčastniť hier ako umelec zastupujúci Slovensko, alebo sa zapojiť do práce Slovenského výboru Svetových umeleckých hier, pribaľte k Deklarácii svoj životopis. 

Podporu samozrejme môžete vyjadriť aj iným spôsobom – šírením myšlienok projektu, finančným alebo nefinančným darom a podobne.

 

Poslaním Slovenského výboru je osloviť a vybrať umelcov pre všetky kategórie zahrnuté do hier a pripraviť slovenskú delegáciu k účasti na Svetových umeleckých hrách. Rovnako vzniká priestor pre množstva umeleckých podujatí pred a medzi samotnými hrami na Slovenku i v medzinárodnom kontexte tak, ako sa to deje dnes už v Taliansku, Malajzii, Chorvátsku a iných štátoch.

Ako umelec máte možnosť byť súčasťou Slovenského výboru Svetových umeleckých hier.

Svetové umelecké hry sú celosvetový projekt, ktorý prvýkrát vyvrcholí umeleckými hrami 29. júna – 10. júla 2013 v Chorvátsku. Ide o najväčšiu prezentáciu svetového umenia, ktorej sa účastní 100 krajín. Je to skvelá možnosť podporiť naše umenie, prezentovať vlastnú tvorbu, ako aj nadviazať interkultúrny dialóg na medzinárodnej úrovni.

V prípade záujmu o účasť a záujem zapojiť sa do aktivít spojených s prípravou delegácie, ako aj jednotlivých umeleckých podujatí, vyplňte kontaktý formulár a napíšte v akom umeleckom odvetví sa chcete prezentovať.

Rovnako si vytlačte a pošlite nám podpísanú Deklaráciu aj svoj životopis poštou, pre potvrdenie základných myšlienok projektu.

 

Podporujú nás: