Slovenský výbor Svetových umeleckých hier (SV SUH)

Šafárika 13, 971 01 Prievidza,

registrácia na MV SR číslo spisu: VVS/I-900/90-389 29

IČO: 42274290

Tatra banka, a.s., č. účtu: 2921870755/1100

IBAN: SK5011000000002921870755

SWIFT: TATR SK BX

 

MAIL: WAGslovakia@gmail.com

Kontaktujte nás