Predstavenie projektu Svetových umeleckých hier (WORLD ART GAMES – WAG)

 

S potešením Vám predstavujeme projekt na ktorom tím WAG organization a svetová sieť národných organizácií  pracuje už 2 roky, a ktorých realizácia práve prebieha.
29.júna – 10. Júla 2013 sa budú v Chorvátsku konať Svetové umelecké hry. Chorvátsko bude hostiteľskou krajinou umelcov z celého Sveta. Predpokladá sa účasť umelcov z približne 100 krajín Sveta (v tejto chvíli je viac ako 60 účastníckych krajín). Slovensko je jednou z krajín, s účasťou ktorej sa na historicky prvých Svetových umeleckých hrách počíta.  Svetové umelecké hry sa budú konať každé 2 roky. 

Viac o zúčastnených krajinách a ich reprezentantoch na https://www.wagames.org/en/ v sekcii national committees

Umelci podporia umenie novým spôsobom, budú budovať mosty priateľstva a porozumenia medzi národmi.

Táto iniciatíva dostala uznanie v Chorvátsku a na celom Svete. Umelci, celebrity, politici, ekonómovia, akademické inštitúcie, a veľa ďalších organizácií uznáva význam tohto projektu, a podporujú ho.

Svetové umelecké hry sú otvorené všetkým ľuďom, ktorí rešpektujú odlišnosti v kultúrne, tradíciách a umeleckého vyjadrenia.

A nakoniec, radi a hrdo upozorňujeme na fakt, že Svetové umelecké hry (WAG) sú jedinečnou a hlboko humánnou ideou, spájajúcou ľudí bez ohľadu na ich farbu pleti, vierovyznanie, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, sociálny stav či politické presvedčenie a rešpektujú pritom všetky ľudské práva.

 

Na Hrách sa organizačne podieľajú umelecké, politické a diplomatické špičky Chorvátska.

 

Svetové umelecké hry podporujú:

- Ministerstvo vedy, vzdelania a športu Chorvátska

- Ministerstvo turistického ruchu Chorvátska

 

- Medzinárodný mierový výbor - Ženeva ( držiteľ Nobelovej ceny za mier 1910)

- Kancelária prezidenta Chorvátskej republiky

- Parlament Chorvátskej republiky

- Ministerstvo financií, podnikania a rozvoja Chorvátskej republiky

- Ministerstvo zahraničných vecí a európskej integrácie Chorvátskej republiky

- Guvernéri a Primátori partnerských miest Svetových umeleckých hier v Chorvátsku

- Rektor Univerzity v Osijeku

- Turistické organizácie

- Predstavitelia Chorvátskych národnostných menšín

 

Partnerské mestá prvých Hier:

Osijek, Vukovar, Ludbreg a Križevci  (Chorvátsko)

 

Umelecké  kategórie Svetových umeleckých hier:

Maľba, socha, fotografia, film, televízny spot, úžitkové umenie, keramika, divadlo, tanec, hudba, módne návrhárstvo, literatúra a kuchárske umenie.

 

Slovenský výbor Svetových umeleckých hier, od svojho vzniku, získava podporu vynikajúcich a známych umelcov v jednotlivých umeleckých kategóriách. Rovnako sa snaží získať státnu podporu.